Danmarks Bedste Burger

Danmarks Bedste (2020-2022).

Burger Festival og Burger-Battle , skridt for skridt. 

 

Formål:
Et Burger-Battle er typisk en landsdækkende konkurrence, hvor rummelighed og mangfoldighed skal skabe rammerne om en folkefest og fejring af et af verdens ældste spiser. Det er vigtigt, at prioriterer repræsentanter for hele Danmark, så det bliver et trækplaster fra alle egne og et positivt samlingspunkt.

Samtidigt er et Burger-Battle den totale udfordring på deltagernes evne, til at præstere deres ypperste over en længere periode (typisk en weekend), hvorfor en Danmarks Bedste afholder Burger-Battle for at finde den burger-pusher, som i kompleksitet præsterer bedst.

 

Hvem kan deltage:
I princippet kan alle Danmarks burger-pushere deltage. Dog har forrige års vindere præference i udvælgelsen, for at kunne forsvare deres titler. Herud over vælger Danmarks Bedste selv de øvrige deltagere med hensyn  til popularitet, vores vurdering og arrangement i Burger verden generalt.

 

Hvem er smagspanelet:
Smagspanelet repræsenteres af udvalg fra folket og eksperter, der i samhørighed skaber panelet. Det er ikke kun den ene gruppe eller den anden. Konkurrencen er rummelig, og det er vigtigt alle parter kan komme med deres vurdering og opfattelse.

 

Hvordan udvælges deltagerne:
Danmarks Bedste sortere iblandt landets mange kandidater, med hensyn af tidligere priser og generel aktivitet.

 

Point givning:
En Burger-Battle er en total konkurrence, og ikke kun en SoMe- eller Nørde- konkurrence. Det er vigtigt alle elementer af en vurdering inkluderes. Det er vigtigt for værdien af konkurrencen, at alle nuancer er med, og flest muligt stemmer bliver hørt. Dog er det lige så vigtigt, at stemmernes forventede oprigtighed vægtes, så det bedst muligt sandsynliggøres at resultatet er dækkende og en kombination af alles mening, holdning og opfattelse af “Hvad er en god Burger”.

 

SoMe stemmerne 30%:
Efter deltagerne er fundet, bliver disse samlet informeret om deres udvælgelse, og en SoMe afstemning bliver igangsat på Facebook, og varer ca. en uge. Det er her deltagerne har mulighed for at bevise deres kontakt til deres følgere. Jo bedre de er til at få deres følgere aktiveret, jo flere point.

Disse point vægtes med 30% i den samlede score.

 

Folkets fysiske stemmer 35%:
Under konkurrencen, kan folket prøve alle deltagerne, såfremt disse har taget imod tilbuddet om at være en del af det offentlige event. Igen er det vigtigt at deltagerne selv viser deres mangfoldighed, lyst og evne til at vise folket hvad de har at byde på. Gæsterne har nu mulighed for at prøve flere burgere, og samtidigt afgive deres karakterer af de deltagerne, som de netop har afprøvet. Disse stemmer indsamles til og med søndag kl. 14.00 og der gives et vægtet gennemsnit, der igen danner grundlag for tildelingen af karakterer.

Disse point vægtes med 35% i den samlede score.

 

Smagspanelet 35%:
Under konkurrencen, vil et smagspanel, på stedet og til fuldt skue afprøver alle deltagende burgere. Burgere bliver præsenteret i uvilkårlig rækkefølge, da der inden opstart er blevet trukket lod om rækkefølgen for servering. Alle burgere serveres i samme neutrale emballage, og der er forbud mod at mærke sit produkt med stempel for eksempel.

Burgerne vurderes på alle ingredienser, samt en karakter for det samlede indtryk. Disse danner i vægtet gennemsnit grundlag for smagspanelets karakterer. Det betyder at har en burger-pusher fire ingredienser + samlet vurdering, så divideres det samlede tal med fem. Har en anden finalist syv ingredienser, så divideres dette tal med otte.

Stemmerne samles først individuelt fra hver smagsdommer, og det vægtede gennemsnit, danner grundlagt for smagspanelets point. Herefter samles alle point, og disse danner et samlet grundlag for tildelingen af karakterer.

Det samlede point vægtes med 35% i den samlede score.

 

Afstemning og pointopdeling:
Tilsynsføres af ekstern talkyndig.

 

SoMe pris:
Tildeles den burger-pusher, der er bedst i kontakt med sine kunder, og som rammer folkets smag bedst.

 

Danmarks Bedste Burger Battle pris:
Tildeles den der samlet har opnået flest point i det vægtede gennemsnit, mellem SoMe, Folket og Smagspanel.

 

Innovations pris:
Er en separat pris, som kun tildeles af Smagspanelets stemmer, og som skal motivere alle landets burger-pushere, til at yde det ekstra og ikke være bange for at komme med nye ideer.

 

Danmarks Bedste:
Til afholdelsen af konkurrencen, søger vi frivillige som ønsker at deltage i det store arbejde, der ligger i at arrangere og afholde, en konkurrence som en Burger-Battle.

Vi tager også gerne imod konstruktiv kritik, der kan bidrage til at gøre konkurrencen bedre, og være med til at gøre weekenden, hvor konkurrencer afholdes, til en god og folkelig fest for alle.