DANMARKS BEDSTE BURGER 2023

Danmarks Bedste afholder 2023 finalen for Danmarks Bedste Burger, under hensyn til tidligere års erfaringer, samtidigt med vi lytter til hvem vores følgere har givet udtryk for på SoMo, at de gerne vil opleve i Burger Battle.
Vi følger naturligvis de gennerelle retningslinjer for en interessant, korrekt, velovervejet og fair konkurrence,  som er hele fundamentet i vores identitet.
Da jeres og vores gennerelle vurdering er at Danmarks tre af de fire mest interessante burgere ligger i København, har vi i 2023 valgt at lave det til en dyst, hvor finalisterne ikke ved hvornår præcist deres burgere bliver hentet i  butikkerne.
Det bliver en dyst på take-away, hvor burgerne afhentes samtidigt, bringes direkte til dommerne samtidigt, og serveres i uvilkårlig rækkefølge.
De seks dommere er delt op i tre grupper af to personer, og skal så i fællesskab vurdere hvad de oplever.
Grundet misforståelse for, hvad man må bruge titlen til, har vi i år valgt kun at have en pris og en pokal.

OM DANMARKS BEDSTE

Danmarks Bedste, blev startet i 2018 af en gruppe madnørder, for at sætte fokus på det gode håndværk i de danske køkkener.

Samtidigt skal dette være modspil til de mange useriøse SoMe konkurrencer og afstemninger, der mangler fundament i faktuelle faglige vurderinger.

Grundpillerne i gruppen, er frivillige der glædes ved at nørde sig igennem specielt udvalgte produkter, som gerne må have den brede befolknings interesse.

Konkurrence strukturerne kan være forskellige, dog er fokus altid på at den sidste vurdering skal være 100% objektiv og gerne med bred repræsentation fra flere grupper.

Alt efter behov, relevans, efterspørgsel og accept, kan finalen afholdes som en festival, battle eller smagspanel. Det vigtigste er, at den endelige afgørelse ligger i hænderne på en gruppering, der kan forsvare det endelige resultat er sagligt og giver et korrekt situationsbillede.