Danmarks Bedste Burger, skridt for skridt 

 

Formål: 

Danmarks Bedste Burger er en landsdækkende konkurrence, hvor rummelighed og mangfoldighed skal skabe rammerne om en folkefest og fejring af et af verdens ældste spiser, og landets bedste burgere. Det er vigtigt repræsentanter for hele Danmark deltager i finalen, så Copenhagen Burger Festival bliver et trækplaster fra alle egne og et samlingspunkt.

 

Hvem deltager: 

I princippet deltager alle Danmarks burger-pushere. Forrige års vindere er selvskrevne, for at kunne forsvare deres titler. Herud over vælger Danmarks Bedste selv de øvrige deltagere med hensyn  til popularitet, vores vurdering og arrangement i Burger verden.

 

Hvem er smagspanelet:

Smagspanelet repræsenteres af udvalg fra folket og eksperter, der i samhørighed skaber panelet. Det er ikke kun den ene gruppe eller den anden. Konkurrencen er rummelig, og det er vigtigt alle parter kan komme med deres vurdering og opfattelse.

 

Hvordan udvælges finalisterne:

Danmarks Bedste Burger sortere iblandt landets mange kandidater, med hensyn af tidligere priser og generel aktivitet.

 

Point givning: 

For at Danmarks Bedste Burger ikke skal blive en SoMe- eller Nørde- konkurrence, er det vigtigt alle elementer af en vurdering inkluderes. Det er vigtigt for værdien af konkurrencen, at alle nuancer er med, og flest muligt stemmer bliver hørt. Dog er det lige så vigtigt, at stemmernes forventede oprigtighed vægtes, så det bedst muligt sandsynliggøres at resultatet er dækkende og en kombination af alles mening, holdning og opfattelse af “Hvad er en god Burger”.

 

SoMe stemmerne 30%:

Efter finalisterne er fundet, bliver disse samlet informeret om deres udvælgelse, og en SoMe afstemning bliver igangsat på Facebook, og varer en uge. Det er her finalisterne har mulighed for at bevise deres kontakt til deres følgere. Jo bedre de er til at få deres følgere aktiveret, jo flere point.

Disse point vægtes med 30% i den samlede score.

 

Folkets fysiske stemmer 35%:

Under finalen, kan folket prøve finalisterne, såfremt disse har taget imod tilbuddet om at være en del af offentlige finale. Igen er det vigtigt at finalisterne selv viser deres mangfoldighed, lyst og evne til at vise folket hvad de har at byde på. Gæsterne har nu mulighed for at prøve flere burgere, og samtidigt afgive deres karakterer af de deltagerne, som de netop har afprøvet. Disse stemmer indsamles til og med søndag kl. 14.00 og der gives et vægtet gennemsnit, der igen danner grundlag for tildelingen af karakterer.

Disse point vægtes med 35% i den samlede score.

 

Smagspanelet 35%:

Under finalen, vil et smagspanel, på stedet og til fuldt skue afprøver alle deltagende finalisterne. Finalisternes burgere bliver præsenteret i uvilkårlig rækkefølge, da der inden opstart er blevet trukket lod om rækkefølgen for servering. Alle burgere serveres i samme neutrale emballage, og der er forbud mod at mærke sit produkt med stempel for eksempel.

Burgerne vurderes på alle ingredienser, samt en karakter for det samlede indtryk. Disse danner i vægtet gennemsnit grundlag for smagspanelets karakterer. Det betyder at har en burger-pusher fire ingredienser + samlet vurdering, så divideres det samlede tal med fem. Har en anden finalist syv ingredienser, så divideres dette tal med otte.

Stemmerne samles først individuelt fra hver smagsdommer, og det vægtede gennemsnit, danner grundlagt for smagspanelets point. Herefter samles alle point, og disse danner et samlet grundlag for tildelingen af karakterer.

Det samlede point vægtes med 35% i den samlede score.

 

Afstemning og pointopdeling:

Tilsynsføres af ekstern talkyndig.

 

SoMe pris:

Tildeles den burger-pusher, der er bedst i kontakt med sine kunder, og som rammer folkets smag bedst.

 

Danmarks Bedste Burger pris:

Tildeles den der samlet har opnået flest point i det vægtede gennemsnit, mellem SoMe, Folket og Smagspanel.

 

Innovations pris:

Er en separat pris, som kun tildeles af Smagspanelets stemmer, og som skal motivere alle landets burger-pushere, til at yde det ekstra og ikke være bange for at komme med nye ideer.

 

Danmarks Bedste Burger:
Til afholdelsen af konkurrencen, søger vi frivillige som ønsker at deltage i det store arbejde, der ligger i at arrangere og afholde, en konkurrence som Danmarks Bedste Burger.

Vi tager også gerne imod konstruktiv kritik, der kan bidrage til at gøre konkurrencen bedre og være med til at gøre weekenden, hvor Danmarks Bedste Burger afholdes, til en god og folkelig weekend for alle.